2016 m. lapkričio 14-20 d. Lietuvoje vyks 17-oji suaugusiųjų mokymosi savaitė „Mokymosi spalvos“.

Kretingos rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjai siūlo Kretingos rajono gyventojams dalyvauti savaitės renginiuose.

2016 m. spalio 27 d. Kretingos meno mokykloje vyko Lietuvos mokinių muzikos olimpiados rajoninis etapas. Olimpiadoje dalyvavo 6 mokiniai. Olimpiada vyko dviejose - 12-14 metų ir 15-18 metų amžiaus vaikų grupėse.

Forumo metu buvo aptarta faktorių, lemiančių mokyklos lankomumą, svarba, išanalizuotos priežastys, lemiančias mokyklos nelankymą. Taip pat diskutuota apie mokyklos nelankymo problemas ir jų sprendimo galimybes bei pasidalinta gerąja patirtimi gerinant mokyklos lankomumą.

Artėjant rudens atostogoms, ne vienai šeimai iškyla klausimas, ar galima pasiimti mokinį kartu atostogauti ir pertraukti jo ugdymo procesą? Švietimo ir mokslo ministerija primena, kad vaiko teises į mokslą reglamentuoja Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas ir Švietimo įstatymas, kuriame nustatyta tėvų prievolė užtikrinti vaiko punktualų ir reguliarų mokyklos lankymą, o mokinio – lankyti mokyklą, stropiai mokytis.

Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė įsakymu patvirtino Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją programą, skirtą pradiniam, pagrindiniam ir viduriniam ugdymui. Pagal naują programą mokyklose bus pradėta dirbti nuo kitų mokslo metų.

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas