Abiturientų matematikos ir lietuvių kalbos brandos egzaminai tragiški, daugiau nei pusė abiturientų nepasiruošę aukštajam mokslui, jaunuoliams trūksta motyvacijos, be to, būtina kelti dėstytojų atlyginimus, keisti mokytojų rengimo sistemą ir griežtinti abiturientų brandos egzaminus.

Jau 40 metų Lietuvos nacionalinis kultūros centras rengia Lietuvos vaikų ir moksleivių liaudiškų šokių grupių, ansamblių ir šokių studijų konkursinį festivalį „Aguonėlė“. 102 liaudiškų šokių grupės – jaunučiai, jauniai, jaunuoliai, merginos ir moksleiviškas jaunimas – 2016 m. lapkričio mėn. varžėsi regioniniuose turuose: Kuršėnuose, Marijampolėje, Kretingoje ir  Panevėžyje.

Šiandien Švietimo ir mokslo ministerijoje pristatyti 2015 metų tarptautinio EBPO PISA tyrimų rezultatai, kurie rodo penkiolikmečių skaitymo gebėjimus, gamtamokslio ir matematinio raštingumo rezultatus ir jų kaitą. Lietuvos mokiniai pirmąkart dalyvavo elektoriniame tyrime.

Nacionalinio egzaminų centro ataskaita yra skirta apibendrintai, gilesnei visos savivaldybės mokyklų 2 klasės mokinių diagnostinių ir 4, 6 ir 8 klasių mokinių standartizuotų testų 2016-ųjų metų rezultatų lyginamajai analizei. Tai padės geriau suprasti padėtį Kretingos rajono savivaldybėje, lyginant su šalies rezultatais, gautais vykdant nacionalinius mokinių pasiekimų tyrimus, ir su kitų 2016 metais testavime dalyvavusių savivaldybių rezultatais.

2016 m. gruodžio 7 d. (trečiadienį) 14.00–15.00 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Gamtamokslinio ir socialinio ugdymo pradinėse klasėse aktualijos“.

Transliacijoje kviečiami dalyvauti pradinių klasių mokytojai, mokyklų vadovai, nevyriausybinių organizacijų atstovai ir kt.

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas