Gruodžio 6–7 d. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre (Žirmūnų g. 1 B, Vilnius) vyks „Idėjų mugė“. Į renginį susirinks Lietuvos mokiniai, garsėjantys inovatyviomis idėjomis ir jau mokykloje atliekantys mokslo tiriamuosius darbus.

2016 m. gruodžio 5 d. (pirmadienį) 14.00–15.00 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Mokyklos vaidmuo įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus“.

Transliacijoje kviečiami dalyvauti formaliojo ir neformaliojo švietimo mokytojai, mokyklų vadovai, nevyriausybinių organizacijų atstovai ir kt.

Švietimo ir mokslo ministerija atidžiai nagrinėja Valstybės kontrolės audito pateiktas išvadas dėl švietimo stebėsenos būklės. Išanalizavus priežastis, bus imamasi priemonių padėčiai gerinti.

Mokinių savivaldos stiprinimui skirtoje konferencijoje „Demokratija mokykloje: misija įmanoma“ penktadienį dalyvavusi laikinai einanti švietimo ir mokslo ministro pareigas Audronė Pitrėnienė pažymėjo, kad labai svarbu užtikrinti, jog mokiniams svarbūs klausimai būtų sistemingai aptariami ir įgyvendinami.

„Nuosekliai veikianti mokinių savivalda, mano nuomone, yra labai svarbu. Tai skatina mokinių pilietiškumą, stiprina visą mokyklos bendruomenę, - kalbėjo A. Pitrėnienė. - Tik bendradarbiaudami galime sukurti stiprią mokinių savivaldą, todėl labai svarbu stiprinti savivaldybių vaidmenį, jų ryšį su mokyklomis. Neimituokime darbo – tuomet ir mokinių savivaldos veikla bus sėkminga.“

Tarptautinis informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“ – tai būdas mokytis informatikos neformaliai: mokiniai, spręsdami įdomius informatikos uždavinius, susipažįsta su informatikos sąvokomis, pagilina jų sampratą, išsiugdo gebėjimą taikyti jas praktiškai, uždavinių sprendimą aptaria su bendraamžiais ir mokytojais. Didelė dalis uždavinių yra iš algoritmų ir programavimo srities. Juos perpratus, skatinama mokytis praktinio programavimo.

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas