Šių metų lapkričio 23 dieną Kretingos Marijono Daujoto pagrindinėje mokykloje vyko Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokinių lietuvių kalbos diktanto rašymo konkursas „Ginkime kalbą, žemę, jos būdą“.

Lietuvos iniciatyvių mokyklų klubo (LIMK) konferencijoje „Mokinio pažangos matavimas mokykloje“ ketvirtadienį dalyvavusi laikinai einanti švietimo ir mokslo ministro pareigas Audronė Pitrėnienė pažymėjo, kad individuali kiekvieno mokinio pažanga – vienas iš šių mokslo metų prioritetų, kuriam didžiulį dėmesį turi skirti visos šalies mokyklos.

Ankstyvasis ugdymas yra itin naudingas vaiko vystymuisi ir tolesniam asmens gyvenimui, tad pastaruoju metu dauguma Europos šalių privalomąjį mokymosi amžių yra linkusios ankstinti. Šiuos mokslo metus Lietuvoje pasitikome su naujove – privalomuoju priešmokykliniu ugdymu.

Ugdymo plėtotės centras kviečia į masinį atvirąjį internetinį kursą (angl. MOOC – Massive Open Online Course) „Informacinės technologijos“.

"Kviečiame jus į masinį atvirąjį internetinį kursą (angl. MOOC – Massive Open Online Course) „Informacinės technologijos“.

Šiame MAIK įgysite arba pagilinsite savo žinias apie informacinių technologijų sąvokas, programinę bei aparatinę įrangą, kompiuterines sistemas, kompiuterinius tinklus, internetą bei programinės įrangos legalumą. Susipažinsite su skaitmeninės informacijos vaizdavimu kompiuteryje, dokumentų rengimu ir pateikimu, autonominiu darbu bei darbu tinkle. Praktinių darbų metu išmoksite rengti elektroninius dokumentus, sukursite savo internetinę svetainę.

Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė įsakymu patvirtino mokinių savivaldos kuratoriams skirtas rekomendacijas, kuriose apibrėžtos pagrindinės kuratorių funkcijos ir pareigos. Jos padės stiprinti mokinių savivaldą, užtikrins kuratorių veiklos tęstinumą.

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas