Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 21 d. įsakymą Nr. A1-63 Dėl mokiniųugdomų pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, ugdymo proceso organizavimo Kretingos rajono savivaldybės mokyklose karantino laikotarpiu rasite čia

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. sausio 20 d. sprendimą Nr. V-106 "Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos monistro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 31 d. sprendimo Nr. V-3080 "Dėl vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, nuotolinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo įstaigose būtinų sąlygų" pakeitimo" rasite čia

Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir porto ministerijos raštą "Dėl mokymosi pasiekimų užtikrinimo" rasite čia

Informuojame, kad registracija  pasiruošimo kompetencijų vertinimui programų į sausio-vasario grupes jau vyksta!
Šios programos ypatingai tinka:
- ž
monėms, kurie planuoja įveikti kompetencijų vertinimą per artimiausius metus;
- vadovams ir/ar pavaduotojams, kurie nori būti geresniais vadovais savo kolektyvui;
- mokytojams ir/ar specialistams, kurie nori siekti vadovo pozicijos.

Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti ir iniciatyvą globojantis Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda kviečia Lietuvos švietimo įstaigas, valstybės institucijas, įstaigas ir organizacijas bei visus geros valios žmones prisiminti 1991 metų sausį iškovotą pilietinę pergalę prieš agresorių ir prisijungti prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“.

Grįžę po žiemos atostogų 1-12 kl. mokiniai mokysis nuotoliniu būdu, kaip numatyta gruodžio 16 d. Vyriausybės nutarime. Vyriausybė 2020-12-30 priimtame nutarime įpareigojo savivaldybių administracijas užtikrinti pradinių klasių mokinių nuotolinį ugdymą, priežiūrą ir maitinimą mokyklose, dienos centruose ar kitose įstaigose, jeigu tėvai, pvz., medikai, slaugytojai, pareigūnai, privalo darbus atlikti darbo vietoje ir negali vaikų prižiūrėti namuose.

Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. A1-1333 Dėl vaikųugdomų pagal pradinio ugdymo programą, ugdymo proceso organizavimo Kretingos rajono savivaldybės mokyklose karantino laikotarpiu rasite čia.

Prašymo formą Dėl vaiko, ugdomo pagal pradinio ugdymo programą, nuotolinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo rasite čia.

ŠMSM rengtą aplinkraštį Dėl pradinių klasių mokinių priežiūros organizavimo karantino laikotarpiu rasite čia.

Informaciją apie švietimo įstaigų darbą nuo gruodžio 16 d. rasite čia

Švietimo, mokslo ir sporto ministrės dr. Jurgitos Šiugždinienės laišką švietimo bendruomenei rasite čia

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas