Š. m. gegužės 11 d. Klaipėdos universitete Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultete vyko Vakarų Lietuvos regiono 5 – 8 klasių mokinių gamtos mokslų – biologijos olimpiados III turas.

2017 m. gegužės 8 d. Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykloje vyko pradinių (I-IV) klasių mokinių varžybų „Šviesoforas“ II (rajoninis) etapas.

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras įgyvendina ES paramos projektą „Suaugusiųjų švietimo programų ir objektų saugykla – elektroninių mokymosi paslaugų priemonė“, projekto kodas Nr. VP2-3.1-IVPK-07-V-01-001.

Projekte sukurta nuotolinio mokymosi informacinė sistema (SMIS), kuri naudinga tpbulinant švietimo darbuotojų bei mokinių bendrąsias ir profesines kompetencijas.

2017-04-13 Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje vyko Komandinis Kretingos rajono 7-8 klasių mokinių informacinių technologijų taikymo konkursas, kuriame dalyvavo 5 komandos iš VšĮ Pranciškonų, Vydmantų, Darbėnų gimnazijų, Simono Daukanto progimnazijos, Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos.

2017 m. balandžio 20 d. Kretingos Marijono Daujoto pagrindinėje mokykloje vyko rajono 5-8 klasių mokinių anglų kalbos olimpiada, kurios tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams plėsti savo mokymosi patirtį, pasitikrinti pasiekimus ir įsivertinti pažangą. Sveikiname laimėtojus.

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas