Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Viešojo administravimo įstatymo 7 straipsniu ir Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr.768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ teikiamas viešajam svarstymui Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano, patvirtino Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T2-73 pakeitimo projektas.

Projektas teikiamas svarstyti mokyklos bendruomenei bei skelbiamas internetiniatiniame puslapyje svietimas.kretinga.lt. Prašome visoms suinteresuotoms grupėms ir asmenims teikti pastabas ir pasiūlymus dėl Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano pakeitimo projekto iki 2020 m. gegužės 18 d. Švietimo skyriui elektroniniu paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

Sprendimo „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-73 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas.

Vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. A1-443 „Dėl vaikų priežiūros organizavimo Kretingos rajono savivaldybės mokyklose karantino metu“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. V-977 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių vaikų priežiūros organizavimui įstaigose“ KARANTINO metu ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų priežiūros paslaugos teikiamos tik tais atvejais, kai vaiko priežiūros neįmanoma užtikrinti namuose, t. y. į darbą privalo eiti ir būtinąsias funkcijas (darbus) atlikti abu tėvai (įtėviai, globėjai, rūpintojai) ir nėra galimybės palikti vaiko namuose, pasitelkiant kitų asmenų pagalbą, įvertinus visas kitas vaiko (-ų) priežiūros galimybes namuose.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija Kretingos rajono savivaldybei balandžio 18 d. perdavė 310 planšetinių ir 20 nešiojamų kompiuterių, kurie išdalinti mokykloms. Artimiausiu metu kompiuteriniai įrenginiai pasieks šeimas, kurių vaikams labiausiai šių mokymosi priemonių trūksta.

Nuotoliniam mokymui skirtus kompiuterius perka Nacionalinė švietimo agentūra, vykdydama projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“  (kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001).

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija Kretingos rajono savivaldybei balandžio 9 d. perdavė 380 planšetinių kompiuterių, kurie išdalinti mokykloms. Artimiausiu metu planšetiniai kompiuteriai pasieks šeimas, kurių vaikams labiausiai šių mokymosi priemonių trūksta.

Nuotoliniam mokymui skirtus kompiuterius perka Nacionalinė švietimo agentūra, vykdydama projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“  (kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001).

Atsižvelgdami į susidariusią epideminę COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) situaciją ir paskelbtą karantiną, Kretingos rajono savivaldybėsšvietimo įstaigos nuo 2020 m. kovo 30 d. mokymo procesą vykdys nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu.

Informacija apie konkrečios švietimo įstaigos darbo organizavimo tvarką ir vykdomą mokymą nuotoliniu būdu skelbiama mokyklos interneto svetainėje ir elektroniniame dienyne TAMO / Mano dienynas.

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas