Siekiant operatyviai valdyti informaciją apie COVID-19 susirgimų apimtį švietimo įstaigose bei minimizuoti grėsmes ugdymo organizavimui, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija parengė nuorodas:

   SOS.SMSMCOVID-19_BU bendrojo ugdymo mokykloms,

   SOS.SMSMCOVID-19_IU ikimokyklinio ugdymo mokykloms,

   SOS.SMSMCOVID-19_PM profesinio mokymo įstaigoms.

   Šias nuorodas švietimo įstaigų vadovų prašome naudoti tada, kai mokyklų darbuotojams ar mokiniams buvo nustatytas COVID-19 ar mokyklos darbuotojams ar mokiniams taikoma izoliacija.

Kretingos rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų programų, finansuojamų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos lėšomis, konkursui (toliau – Konkursas). Konkursas skirtas plėtoti vaikų pozityvias socializacijos galimybes per einamuosius metus, sudarančias sąlygas ugdymuisi, saviraiškai, bendravimui, dalyvavimui ir įsitraukimui į edukacinę veiklą.

Konkursui turi būti teikiamos programos, kuriuose numatomos veiklos Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų, neformaliojo švietimo įstaigų mokiniams, besimokantiems pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje.

Kaip reikia elgtis, jei ugdymo įstaigos darbuotojas ar mokinys susirgo COVID-19 liga? Ką turi daryti tėveliai? Ką turi daryti ugdymo įstaigos administracija? Visą informaciją rasite Nacionalinio visuomenės sveikatos centro parengtuose algoritmuose.

NVSC algoritmai, kaip elgtis, jei ugdymo įstaigos darbuotojas ar mokinys susirgo COVID-19 liga

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras   

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, siekdamas paskatinti jaunus asmenis rinktis sveiką gyvenimo būdą, nevartoti psichoaktyviųjų medžiagų bei atsižvelgdamas į tai, kad visuomenės informavimas psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo bei pagalbos gavimo klausimais yra vienas iš prevencijos uždavinių, sukūrė interneto svetaines:

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas