Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Viešojo administravimo įstatymo 7 straipsniu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 28 straipsnio 8 dalimi ir Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr.768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ teikiamas viešajam svarstymui Kretingos rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2024 metų bendrojo plano projektas.

Prašome visoms suinteresuotoms grupėms ir asmenims aktyviai diskutuoti ir teikti pasiūlymus dėl Kretingos rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2024 metų bendrojo plano projekto iki 2021 m. kovo 10 d. Švietimo skyriui elektroniniu paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

Kretingos rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2024 metų bendrasis planas (projektas)

1 priedas. Kretingos rajono savivaldybės mokyklų ir švietimo centro steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų 2021–2024 metų priemonių planas (projektas)

2 priedas.  Mokytojų kvalifikacijų atnaujinimo ir įdarbinimo planas

3 priedas  Mokinių vežiojimo 2021–2024 metais užtikrinimo planas 

Kviečiame susipažinti su 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų projektais šiose nuorodose:

 

Prisidėdama prie geresnių pasiruošimo brandos egzaminams sąlygų suteikimo, Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) savo interneto svetainėje patalpino medžiagą, aktualią brandos egzaminams besiruošiantiems abiturientams ir jų mokytojams.

Daugiau nformacijos rasite čia.

Šiemet stosiantiesiems į aukštąsias mokyklas priėmimo kartelė nesikeičia: kaip ir ankstesniais metais, norint pretenduoti į valstybės finansuojamą vietą universitetuose reikia būti surinkus bent 5,4, kolegijose – bent 4,3 konkursinio balo. Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė patvirtino 2021 m. mažiausių konkursinių balų reikalavimus.

Daugiau informacijos rasite čia

Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 21 d. įsakymą Nr. A1-63 Dėl mokiniųugdomų pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, ugdymo proceso organizavimo Kretingos rajono savivaldybės mokyklose karantino laikotarpiu rasite čia

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. sausio 20 d. sprendimą Nr. V-106 "Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos monistro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 31 d. sprendimo Nr. V-3080 "Dėl vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, nuotolinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo įstaigose būtinų sąlygų" pakeitimo" rasite čia

Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir porto ministerijos raštą "Dėl mokymosi pasiekimų užtikrinimo" rasite čia

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas