Vaikų priėmimo į Kretingos rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo (2016 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T2-280 redakcija) pakeitimas (2019 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. T2-336). Daugiau informacijos rasite čia.

Informuojame, kad nuo 2020-01-02 prasideda registracija į Kretingos rajono savivaldybės mokyklas mokiniams, kurie mokyklas pradės lankyti nuo 2020-09-01. Prašymai teikiami internetu, daugiau informacijos rasite čia.

Kviečiame susipažinti su Kretingos rajono savivaldybės Mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų 2016–2020 metų priemonių plano pakeitimo projektu, kuris buvo parengtas Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. A1-896 sudarytos darbo grupės nutarimu (2019-12-09 posėdžio protokolas Nr. D8-2936).

Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano 1 priedo pakeitimo projektas. 

Daugiau informacijos apie Mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrajį planą rasite čia 

 

2019 m. spalio 29 d. Kretingos viešojoje įstaigoje Pranciškonų gimnazijoje vyko tradicinė komandinė jaunųjų matematikų olimpiada profesoriaus Vytauto Liutiko prizui laimėti. Šiais metais ji buvo organizuojama 18-ą kartą.

Olimpiadą organizavo Švietimo skyrius, rajono matematikos mokytojų metodinis būrelis (pirmininkė Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos matematikos mokytoja metodininkė Aušra Bončkienė) bei Šiaulių universitetas.

                 Kretingos rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjo 2019 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. V1-33 „Dėl bazinės mokyklos skyrimo 2020 metų brandos egzaminams organizuoti ir vykdyti“ Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija paskirta 2020 metų brandos egzaminų Kretingos rajono savivaldybės bazine mokykla.

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas