2017 m. lapkričio 20 – 26 d. Lietuvoje vyks MOKYMOSI šventė – aštuonioliktoji suaugusiųjų mokymosi savaitė, kuri skiriama Lietuvos andragogams ir suaugusiems besimokantiesiems Europos suaugusiųjų mokymosi metams, Europos profesinių gebėjimų savaitei ir LSŠA įkūrimo 25- ių metų sukakčiai.

Pirmą rudens atostogų dieną, spalio 30 d., į Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinę gimnaziją susirinko net 24 komandos: po 12 komandų kiekvienoje 3-4 gimnazijos ir 9-10 (1-2 gimnazijos) klasių grupėse. Olimpiadoje dalyvavo mokinių komandos iš visų Kretingos rajono gimnazijų, bei jaunųjų matematikų komandos iš Klaipėdos, Palangos, Gargždų, Plungės miestų, Šilutės rajono gimnazijų ir pagrindinių mokyklų.

Užduotis olimpiadai rengė Šiaulių universiteto Technologijos, fizinių ir biomedicinos mokslų dekanas, profesorius Darius Šiaučiūnas ir Informatikos ir matematikos katedros docentė Karolina Piaseckienė. Tradiciškai, kiekviena olimpiadoje dalyvavusi mokinių komanda, spręsdama 10 uždavinių galėjo surinkti 50 taškų.

Mokiniai užduotis sprendė dvi valandas. Tuo metu, mokinių komandas lydėję ir darbų vertinime dalyvavę mokytojai klausėsi Šiaulių Didždvario gimnazijos matematikos mokytojos ekspertės Aistės Venclovienės paskaitos, kurioje ieškojo atsakymo į klausimą „Kas skatintų matematikos mokymosi motyvaciją?“. Paskaitos tema aktuali, todėl mokytojai ir olimpiados organizatoriai įsitraukė į aktyvią diskusiją apie galimus pokyčius jaunųjų matematikų ugdyme.

Pasibaigus uždavinių sprendimo laikui, po įtemto darbo, kad neprailgtų laukti rezultatų, Kretingos kultūros centro salėje mokiniai žiūrėjo Kretingos vaikų ir jaunimo teatro „Atžalynas“ spektaklį „Pabėgimas į Akropolį“. Spektaklyje gvildenta tema, aktorių vaidyba jauniesiems matematikams labai patiko.

Mokytojų komanda operatyviai ištaisė olimpiados dalyvių darbus ir po spektaklio grįžusiems mokiniams paskelbė olimpiados rezultatus.

       Spalio 19-26 dienomis Kretingos rajone vyko Lietuvos mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkurso „Sveikuolių sveikuoliai“ pirmas etapas, kuriame dalyvavo penkių amžiaus grupių vaikų/mokinių komandos. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėje varžėsi 12 komandų.

2017 m. spalio 25 d. Kretingos meno mokykloje vyko VI Lietuvos mokinių muzikos olimpiados rajoninis etapas. Olimpiadoje dalyvavo 3 mokiniai. Olimpiada vyko 6-8 klasių mokinių ir bendrojo ugdymo mokyklų mokinių, besimokančių pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį  ir vidurinio ugdymo programą, kategorijose.

Kretingos muziejus pradėjo vykdyti audimo mokymus suaugusiesiems pagal projektą „Pošką staklės naujoj gryčioj“, finansuojamą iš Kretingos rajono savivaldybės Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi bei Kultūrinės veiklos programų. Projekto tikslas - gaivinti ir skatinti susidomėjimą audimo amatu Kretingos krašte.

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas