2018 m. gegužės mėn. Kretingos sporto mokykloje vyko paskutinis Kretingos rajono priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų sportinių žaidynių renginys – vaikų futbolo 5x5” varžybos. Susirinko aštuonių rajono švietimo įstaigų vaikų komandos.

Varžybas organizavo Kretingos rajono Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras. Joms vadovavo mokytojas Marius Meškauskas.

Mokyklų edukacinių erdvių 2018 metų konkursą (toliau – Konkursas) inicijuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.

Konkurso tikslas – aktyvinti mokyklų edukacinių erdvių kūrimą ir kūrybišką jų naudojimą ugdymo(si) procesui organizuoti, įtraukiant į veiklas mokyklos bendruomenę.

Vyksta dviem etapais: I etapas (iki 2018 m. gegužės 14 d.) – savivaldybių lygmeniu ir II etapas (iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.) – nacionaliniu lygmeniu. Mokyklos suskirstytos į dvi grupes: A grupė – mokyklos, bent kartą laimėjusios Konkursą, B kategorija – kitos mokyklos.

2017-2018 mokslo metais Kretingos rajone vyko I-osios Kretingos rajono priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų sportinių žaidynės (toliau – Žaidynės). Žaidynės organizuotos vadovaujantis Kretingos rajono priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų sportinių žaidynių nuostatais, patvirtintais Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2017 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. V1-76 „Dėl Kretingos rajono priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų sportinių žaidynių organizavimo“. Dalyvavo 12 Kretingos rajono švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų komandos.

Už pilietines iniciatyvas dalyvaujant Europos atliekų mažinimo savaitės renginiuose, specialųjį Aplinkos ministerijos prizą pelnė Kretingos rajono Grūšlaukės mokykla-daugiafunkcis centras. Įstaigai skirtas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro Kęstučio Navicko padėkos raštas. 2018 m. gegužės 18 d. ministras, įteikdamas apdovanojimus keturioms Lietuvos ugdymo įstaigoms, kalbėjo: „Jie parodė, kokių gražių ir funkcionalių daiktų galima sukurti iš atliekų. Ir kad tam visai nereikia didelių investicijų. Svarbiausia – kūrybiškumas ir siekis seniems daiktams suteikti naują gyvenimą, taip tausojant gamtos išteklius“.

Į Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas, kurios dalyvauja įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (kodas Nr. 09. 1. 3-CPVA-V-704-02-0001) gegužės 14 d. prasidėjo 1–4 klasėms skirtų mokymo priemonių ir įrangos pristatymas. Už  2 023 683,86 eurų šalies mokyklos gaus 58 pavadinimų priemones, skirtas pasaulio pažinimo dalykui.

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas