Gruodžio 22 d. Kretingos rajono savivaldybės posėdžių salėje išaiškėjo Kretingos miesto istorinių objektų maketų projekto ,,Mano miestas“ dalyviai ir jų atsitiktinės atrankos būdu pasirinkti objektai maketams gaminti (žr. lentelę). Projekto tikslas – viešinti Kretingos miesto istorinių objektų svarbą, pažymint Valstybės atkūrimo 100-metį.

Baigiantis 2017 metams apdovanoti Kretingos rajono Sportiškiausios mokyklos konkurso laimėtojai.  

Kretingos rajono Sportiškiausios mokyklos konkursas (toliau – Konkurso) organizuojamas vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2017 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. V1-25 patvirtintais Konkurso nuostatais. Konkursas, kurio tikslas - skatinti rajono bendrojo ugdymo mokyklų bendruomenes skirti didesnį dėmesį mokinių fizinio aktyvumo ugdymui – vykdomas grupėse: I grupė – rajono mokyklų 1-4 klasių mokiniai, II grupė – rajono mokyklų 5-8 klasių mokiniai, III grupė – rajono mokyklų 9-10 ir/ar I-IV G klasių mokiniai.

Gruodžio 9-ąją minėsime Tarptautinę Antikorupcinę dieną. Šią dieną įvairiose pasaulio šalyse rengiamos diskusijos apie skaidrumą, privačių asmenų teises bei korupcijos atvejus.

Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius kartu su Kretingos rajono savivaldybės Antikorupcine komisija organizavo rajono mokinių kūrybinių darbų (piešinių, plakatų) konkursą ,,Mes-prieš korupciją“. Konkurso tikslas - atkreipti dėmesį į plintančią korupciją ir paskatinti žmones užkirsti jai kelią.

Nacionalinis egzaminų centras skelbia informaciją apie Lietuvių kalbos ir literatūros egzamino programos keitimus ir egzamino naujoves 2018 metais.

2017 m. lapkričio 23 dieną Kretingos Marijono Daujoto pagrindinėje mokykloje vyko Kretingos rajono bendrojo ugdymo mokyklų 7-9(IG) klasių mokinių dailyraščio konkursas „Rusiškai rašom gražiai ir taisyklingai“.

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas