Jau kitą savaitę (birželio 22 d.) prasideda valstybinių brandos egzaminų sesija, kuri tęsis iki liepos 21 d. Pirmas egzaminas pagrindinėje sesijoje bus anglų kalbos valstybinis egzaminas, o paskutinis – fizikos valstybinis egzaminas. Liepos 22 d. prasidės pakartotinė sesija, kuri tęsis iki rugpjūčio 4 d. Daugiau informacijos rasite paspaudę nuorodą: https://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/kita-savaite-prasideda-brandos-egzaminai-ka-svarbu-zinoti

       2020 m. birželio 8 d. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-599 skirtas finansavimas ir patvirtintas Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Kretingos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto lėšomis, sąrašas.
          Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo konkursui buvo pateiktos 8 programos. Finansavimas skirtas (7 400,00 Eur) 5 programoms.

Teikiame Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pateiktus įsivertinimo ir pažangos duomenis už 2018–2019 m. m. (2019 m.). Prašome su šiais duomenimis susipažinti, juos analizuoti, aptarti mokykloje bei remiantis jais numatyti švietimo tobulinimo prioritetus mokykloje. Mokyklų pateikti pažangos aprašymai bus paskelbti Švietimo valdymo informacinėje sistemoje (www.svis.lt).

           PRIDEDAMA. Bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimo ir pažangos 2018–2019 m. m. (2019 m.) duomenų (Excel formatu) nuoroda:  https://drive.google.com/file/d/1l5sLTRyHbqivX05sUUXpukr8KF4ZXrOW/view?usp=sharing

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020-05-20 patvirtino Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašą ir nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. vaikas jo paties ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu gali pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas būti ugdomas (ugdytis) šeimoje. Ugdantis šeimoje įgytas išsilavinimas prilyginamas mokykloje įgytam išsilavinimui.

Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. A1-602, patvirtino mokyklų, padedančių tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą (-si) šeimoje, sąrašą:

Kaip ir kiekvienais metais, populiariausias išlieka anglų kalbos valstybinis brandos egzaminas. Šiemet jį laikys 313 kandidatų. Matematikos valstybinį brandos egzaminą laikys 262 kandidatai, istorijos – 124 kandidatai, biologijos – 110, fizikos – 37, geografijos – 47, informacinių technologijų – 20, rusų (užsienio) kalbos – 1 kandidatas. Lyginant su ankstesniais metais, kandidatų egzaminų pasirinkimų tendencijos išlieka tokios pačios.

Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas yra privalomas, jį laikys visi siekiantieji gauti brandos atestatą. Kandidatai lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino tipą – valstybinį ar mokyklinį – gali rinktis laisvai. Valstybinį brandos egzaminą pasirinko laikyti 267 kandidatai, o mokyklinį – 105 kandidatai. Iš pasirenkamųjų mokyklinių brandos egzaminų technologijų brandos egzaminą laikė 56, menų 10.

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas