Neformaliojo vaikų švietimo programos, finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis, veiklą Kretingos rajone pradeda nuo 2017 m. rugsėjo 18 d. Rajono 7-18 metų mokinius 34 neformaliojo švietimo teikėjai kviečia rinktis ir dalyvauti 41 neformaliojo vaikų švietimo programos veikloje.

DIDŽIAI GERBIAMA KRETINGOS ŽEMĖS ŠVIETIMO BENDRUOMENE,

GERBIAMI RAJONO VADOVAI, SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIAI, ŠVIETIMO SKYRIAUS KOLEGOS, KONFERENCIJOS DALYVIAI, 

                    Rugsėjo 1-oji – šviesi ir viltinga šventė, nuo kurios prasideda dar vieni pažinimo ir tobulėjimo metai, ateities kūrimo metai. Tai prasminga įžanga į  mokinių, tėvų, mokytojų bendrą darbą, kurio sėkmė priklauso nuo visų mūsų pastangų ir vienybės.

Kretingos rajono savivaldybė ir rajono mokyklos visus kviečia į renginius, skirtus 2017-2018 mokslo metų pradžiai.

Paveiksllis1Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius organizuoja rajono mokyklų vadovų rudens pasitarimą „Mokymo ir mokymosi pokyčiai šiandien. Ką galime nuveikti 2017-2018 mokslo metais?“.

Švietimo ir mokslo ministerija skelbia Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų rėmimo konkursą. 2017 metais šioms programoms numatoma paskirstyti 290 tūkst. eurų.

Paraiškas gali teikti universitetai, kolegijos, asociacijos, viešosios įstaigos, trečiojo amžiaus universitetai, bibliotekos, profesinio mokymo įstaigos. Vienai programai numatoma skirti iki 8 tūkst. eurų. Paraiškas finansavimo konkursui galima teikti iki rugpjūčio 25 d.

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas