Š. m. rugsėjo 8 d. Klaipėdoje, Švyturio arenoje vyks unikalus projektas ir pirmasis Lietuvoje – būrelių ir užimtumo mugė „Z vaikai“. Tai renginys, skirtas Z kartai, jos vystymuisi ir laimingai besiformuojančiai asmenybei.

Visi seminarai, veikla ir įėjimas į renginį yra nemokamai, nes pagrindinis šio renginio tikslas – tinkamai ir kryptingai užimti vaikus, suteikti jiems kuo daugiau galimybių ugdyti savo gebėjimus ir siekti svajonės.

Vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. A1-100 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Kretingos rajone 2018 m. I pusmečiui pasirašytos NVŠ programų finansavimo sutartys su 34 NVŠ teikėjais (23 laisvieji mokytojai, 11 juridiniai asmenys). Vykdytos 41 NVŠ programos veiklose dalyvavo 1418 rajono 7-18 metų mokinių. NVŠ lėšų suma, skirta vienam NVŠ programoje dalyvaujančiam vaikui per mėnesį Kretingos rajone sudaro 12 Eur.

Penkiolika Kretingos rajono NVŠ teikėjų pasiūlė vaikams dalyvauti programų veiklose ir pirmąjį vasaros mėnesį. Jose dalyvavo apie 500 vaikų.

2018 m. birželio 30 - liepos 6 d. Kaune ir Vilniuje vyks Lietuvos šimtmečio dainų šventė „Vardan tos...“ (toliau – Dainų šventė).

                               Šių metų Dainų šventė yra jubiliejinė – dvidešimtoji. Tai vienas iškiliausių Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo renginių. Šventę sudaro net 14 renginių. Taip pat bus rengiamos tradicinės dalyvių eitynės.

             Tarptautinei vaikų gynimo dienai skirta šventė vyko birželio 1 d. prie Kretingos rajono Kartenos piliakalnio. Šventės organizatorius – Kretingos rajono savivaldybė. Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas Antanas Sungaila ir organizacinė darbo grupė: švietimo skyriaus vyr. specialistė Lina Jadenkuvienė, Kretingos-lopšelio darželio „Ąžuoliukas“ direktorė Zita Domarkienė, Kretingos-lopšelio darželio „Žilvitis“ direktorė Birutė Ėvaltienė ir Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos direktorė Ieva Rukšienė rūpinosi, kad šventė įvyktų ir vyktų sklandžiai.

2018 m. gegužės mėn. Kretingos sporto mokykloje vyko paskutinis Kretingos rajono priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų sportinių žaidynių renginys – vaikų futbolo 5x5” varžybos. Susirinko aštuonių rajono švietimo įstaigų vaikų komandos.

Varžybas organizavo Kretingos rajono Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras. Joms vadovavo mokytojas Marius Meškauskas.

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas