E SASENKO AFISA 18 10 11     

Kretingos rajono kultūros centras kviečia Kretingos miesto ir rajono visuomenę nuotaikingai,

skambant populiariai muzikai, pradėti rudens sezoną.

Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 2 punkte apibrėžta: „Eksternas –asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą.“

Lietuvos savivaldybių asociacija (toliau – LSA) koordinuoja ir skatina bendradarbiavimą tarp savivaldybių bei kviečia registruotis 

 į vieną laukiamiausių vasaros jaunimo projektų Lietuvoje – „Moksleiviai į vyriausybę“. Šiemet 10-ąjį gimtadienį švenčiantis projektas vyks rugpjūčio 20-24 dienomis.

Š. m. rugsėjo 8 d. Klaipėdoje, Švyturio arenoje vyks unikalus projektas ir pirmasis Lietuvoje – būrelių ir užimtumo mugė „Z vaikai“. Tai renginys, skirtas Z kartai, jos vystymuisi ir laimingai besiformuojančiai asmenybei.

Visi seminarai, veikla ir įėjimas į renginį yra nemokamai, nes pagrindinis šio renginio tikslas – tinkamai ir kryptingai užimti vaikus, suteikti jiems kuo daugiau galimybių ugdyti savo gebėjimus ir siekti svajonės.

Vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. A1-100 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Kretingos rajone 2018 m. I pusmečiui pasirašytos NVŠ programų finansavimo sutartys su 34 NVŠ teikėjais (23 laisvieji mokytojai, 11 juridiniai asmenys). Vykdytos 41 NVŠ programos veiklose dalyvavo 1418 rajono 7-18 metų mokinių. NVŠ lėšų suma, skirta vienam NVŠ programoje dalyvaujančiam vaikui per mėnesį Kretingos rajone sudaro 12 Eur.

Penkiolika Kretingos rajono NVŠ teikėjų pasiūlė vaikams dalyvauti programų veiklose ir pirmąjį vasaros mėnesį. Jose dalyvavo apie 500 vaikų.

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas