2018 m. birželio 30 - liepos 6 d. Kaune ir Vilniuje vyks Lietuvos šimtmečio dainų šventė „Vardan tos...“ (toliau – Dainų šventė).

                               Šių metų Dainų šventė yra jubiliejinė – dvidešimtoji. Tai vienas iškiliausių Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo renginių. Šventę sudaro net 14 renginių. Taip pat bus rengiamos tradicinės dalyvių eitynės.

             Tarptautinei vaikų gynimo dienai skirta šventė vyko birželio 1 d. prie Kretingos rajono Kartenos piliakalnio. Šventės organizatorius – Kretingos rajono savivaldybė. Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas Antanas Sungaila ir organizacinė darbo grupė: švietimo skyriaus vyr. specialistė Lina Jadenkuvienė, Kretingos-lopšelio darželio „Ąžuoliukas“ direktorė Zita Domarkienė, Kretingos-lopšelio darželio „Žilvitis“ direktorė Birutė Ėvaltienė ir Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos direktorė Ieva Rukšienė rūpinosi, kad šventė įvyktų ir vyktų sklandžiai.

2018 m. gegužės mėn. Kretingos sporto mokykloje vyko paskutinis Kretingos rajono priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų sportinių žaidynių renginys – vaikų futbolo 5x5” varžybos. Susirinko aštuonių rajono švietimo įstaigų vaikų komandos.

Varžybas organizavo Kretingos rajono Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras. Joms vadovavo mokytojas Marius Meškauskas.

Mokyklų edukacinių erdvių 2018 metų konkursą (toliau – Konkursas) inicijuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.

Konkurso tikslas – aktyvinti mokyklų edukacinių erdvių kūrimą ir kūrybišką jų naudojimą ugdymo(si) procesui organizuoti, įtraukiant į veiklas mokyklos bendruomenę.

Vyksta dviem etapais: I etapas (iki 2018 m. gegužės 14 d.) – savivaldybių lygmeniu ir II etapas (iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.) – nacionaliniu lygmeniu. Mokyklos suskirstytos į dvi grupes: A grupė – mokyklos, bent kartą laimėjusios Konkursą, B kategorija – kitos mokyklos.

2017-2018 mokslo metais Kretingos rajone vyko I-osios Kretingos rajono priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų sportinių žaidynės (toliau – Žaidynės). Žaidynės organizuotos vadovaujantis Kretingos rajono priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų sportinių žaidynių nuostatais, patvirtintais Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2017 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. V1-76 „Dėl Kretingos rajono priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų sportinių žaidynių organizavimo“. Dalyvavo 12 Kretingos rajono švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų komandos.

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas