Projektas "Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis"

 

 Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose (toliau – Mokyklos) įgyvendinimas 2014–2020 m. ES fondų investicijų projektas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001 „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“.
Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.
Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.
Projekto trukmė – 56 mėn. (2017 m. kovo 22 d. – 2021 m. gruodžio 31 d.).
Veikla ir rezultatai:
• 2018 metais trylika Mokyklų, vykdančių pradinio ugdymo programas, įsigijo technologinių mokslų mokymui reikalingų priemonių ir įrangos, kurių vertė – 33381,48 Eur;
• 2019–2020 metais aštuonios Mokyklos, vykdančios pagrindinio ugdymo I pakopos programas, įsigijo technologinių mokslų mokymui reikalingų priemonių ir įrangos, kurių vertė – 46776,18 Eur;
• mokytojai gali naudotis parengta metodine medžiaga: sukurtais pamokų veiklų aprašais ir video medžiaga, kuriuose patariama, kaip nupirktas priemones naudoti pamokose. Aprašai ir video medžiaga patalpinta adresu: http://www.vedlys.smm.lt/medziaga_mokytojams.html 
• 2020 metais visoms Mokykloms perduota 690 planšetinių ir 20 nešiojamų kompiuterių ugdymo procesui organizuoti nuotoliniu būdu. Priemonių vertė – 136 173,40 Eur;
• 2021 metais visoms Mokykloms perduota 146 nešiojamieji kompiuteriai ugdymo procesui organizuoti nuotoliniu būdu. Priemonių vertė – 102228,06 Eur.
Bendra projekto vertė Kretingos rajono savivaldybėje 318 559,12 Eur, iš jų 313 731,34 Eur Europos regioninės plėtros fondo lėšos ir 4827,78 Eur iš valstybės biudžeto.

Daugiau informacijos apie projektą rasite čia.

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFVA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“ dalyvaujančių Kretingos rajono savivaldybės mokyklų sąrašas:

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija

Kretingos Marijono Daujoto progimnazija

Kretingos Simono Daukanto progimnazija

Kretingos rajono Darbėnų gimnazija

Kretingos rajono Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinė mokykla

Kretingos rajono Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras

  

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas