Lietuvos piliečių ir užsieniečių, atvykusių ar grįžusių gyventi į Lietuvą, vaikai, baigę užsienio šalies pradinio, pagrindinio ugdymo programą arba tam tikrą jos dalį, vidurinio ugdymo programos dalį, mokytis pagal bendrojo lavinimo programas priimami kaip ir visi Lietuvos gyventojai pagal bendrą tvarką, vadovaujantis Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556. Daugiau informacijos skaitykite čia.

Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Dėl užsieniečių ir Lietuvos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose mobiliose grupėse. 

Nuotolinio mokymo paslaugas užsienyje gyvenantiems asmenims teikti akredituotos bendrojo ugdymo įstaigos:

1. Vilniaus Ozo gimnazija (1–8 klasės ir I–IV gimnazijos klasės).

2. Šiaulių Simono Daukanto gimnazija (5–8 klasės, I–IV gimnazijos klasės).

3. Šiaulių „Sandoros“ progimnazija (1–8 klasės).

4. Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras (asmenys nuo 16 metų, 5–8 klasės, I–IV gimnazijos klasės).

5. Viešosios įstaigos Kretingos technologijos ir verslo mokykla (asmenys nuo 16 metų, 5–8 klasės, I–IV gimnazijos klasės).

6. Kauno suaugusiųjų ir jaunimo centras (1–8 klasės, I–IV gimnazijos klasės).

 

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas