Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose įgyvendinimas 2014–2020 m. ES fondų investicijų projektas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001 „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“. Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Trylika mokyklų dalyvavo projekte, kurio metu buvo nupirktos priemonės 1-4 klasių mokiniams. Aštuonių rajono savivaldybės mokyklų 5-8 klasės aprūpintos gamtos ir technologinių mokslų mokymui reikalingomis priemonėmis ir įranga.

Bendra projekto vertė 216 331,06 eurų iš jų: 211 503,28 eurų Europos regioninės plėtros fondo lėšų ir 4827,78 eurų iš valstybės biudžeto.

Daugiau informacijos apie projektą rasite čia.

 

  

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas