KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 31 D. SPRENDIMAS NR. T2-73 "DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016-2020 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO

 KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. SAUSIO 25 D.  SPRENDIMAS NR. T2-7  "DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T2-73 "DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016-2020 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. SAUSIO 30 D.  SPRENDIMAS NR. T2-13  "DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T2-73 "DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016-2020 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

2016-2020 METŲ BENDRASIS PLANAS

 

1 PRIEDAS "KRETINGOS RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ STEIGIMO, REORGANIZAVIMO, LIKVIDAVIMO, PERTVARKYMO IR STRUKTŪRINIŲ PERTVARKYMŲ 2016-20120 METŲ PLANAS"

1 PRIEDAS "KRETINGOS RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ STEIGIMO, REORGANIZAVIMO, LIKVIDAVIMO, PERTVARKYMO IR STRUKTŪRINIŲ PERTVARKYMŲ 2016–2020 METŲ PRIEMONIŲ PLANAS" (Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T2-7 redakcija)

1 PRIEDAS "KRETINGOS RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ STEIGIMO, REORGANIZAVIMO, LIKVIDAVIMO, PERTVARKYMO IR STRUKTŪRINIŲ PERTVARKYMŲ 2016–2020 METŲ PRIEMONIŲ PLANAS" (Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-13 redakcija)

2 PRIEDAS "MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJŲ ATNAUJINIMO IR ĮDARBINIMO PLANAS"

 

3 PRIEDAS "MOKINIŲ VEŽIOJIMO UŽTIKRINIMO 2016-2020 METŲ PLANAS"

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas