Spausdinti
Peržiūros: 1845

Kretingos rajono savivaldybėje ikimokyklinis ugdymas teikiamas 13 Mokyklų ir 4 Mokyklų skyriuose:

  Ikimokyklinio ugdymo įstaigose – 3 (Kretingos miesto lopšeliuose-darželiuose: „Ąžuoliukas“, „Pasaka“,  „Žilvitis“; 

  Bendrojo lavinimo mokyklose – 10:

–   Mokykloje-darželyje – 1 (Kretingos mokykla-darželis „Žibutė“);

–   Pradinėje mokykloje – 1 (Kretingos rajono Kurmaičių pradinė mokykla);

–Pagrindinėse mokykloje – 2 (Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla ir Kretingos rajono Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinė mokykla);

–Mokyklose-daugiafunkciuose centruose – 4 (Kretingos rajono Grūšlaukės, Baublių, Kartenos, Jokūbavo A. Stulginskio daugiafunkciai centrai);

–Gimnazijoje – 1 (Darbėnų gimnazija);

–Progimnazijoje – 1 (Simono Daukanto progimnazija);

Mokyklų skyriuose – 4 (Kretingos lopšelio-darželio „Pasaka“ ikimokyklinio ugdymo skyriuje  „Eglutė“, Kretingos rajono Vydmantų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje „Pasagėlė“, Kretingos rajono Salantų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje „Rasa“, Kretingos Simono Daukanto progimnazijos Rūdaičių skyriuje).

2020-2021 m.m. pagal ikimokyklinio ugdymo programą ugdosi 1288 vaikai, veikia 67 ikimokyklinio ugdymo grupės. Institucinis ikimokyklinis poreikis rajone vaikams nuo 3 metų tenkinamas 100 proc. Apie 30 vaikų nepatenka į ugdymo įstaigų grupes nuo 2 m.

2020-2021 mokslo metų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių organizavimo modeliai ir grupių skaičius savivaldybės mokyklose nustatyti Administracijos direktoriaus įsakymu.

Ikimokyklinis ugdymas vykdomas pagal ikimokyklinio ugdymo programą, kurią rengia ikimokyklinio ugdymo įstaigos komanda, atsižvelgdama į vaikų bei šeimų poreikius.

Vaikui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, ikimokyklinio ugdymo programa pritaikoma atsižvelgiant į jo poreikius. Vaikai, turintys didelių ir labai didelių ugdymosi poreikių, gali lankyti specialiąją ikimokyklinio ugdymo grupę (3-7 metų vaikams) Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykloje.

Priėmimo į ugdymo įstaigų ikimokyklines ir priešmokyklines ugdymo grupes rajone  vykdomas centralizuotai. Priėmimo tvarka.

Atlyginimas už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Kretingos rajono savivaldybės mokyklose nustatomas Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimu (2016 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-137 redakcija) ir galiojančiais pakeitimais (2016 m. gruodžio 22 d. Nr. T2-3322019 m. birželio 27 d. Nr. T2-192, 2019 m. rugsėjo 26 d. Nr. T2-265)

Daugiau informacijos apie ikimokyklinį ugdymą rasite čia.

Informacija apie privataus darželio steigimą.