Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose įgyvendinimas 2014–2020 m. ES fondų investicijų projektas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001 „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“. Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Trylika mokyklų dalyvavo projekte, kurio metu buvo nupirktos priemonės 1-4 klasių mokiniams. Aštuonių rajono savivaldybės mokyklų 5-8 klasės aprūpintos gamtos ir technologinių mokslų mokymui reikalingomis priemonėmis ir įranga. Bendra projekto vertė 216 331,06 eurų iš jų 211 503,28 eurų Europos regioninės plėtros fondo lėšų ir 4827,78 eurų iš valstybės biudžeto

Daugiau informacijos apie projektą rasite čia.

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas