2021 m. brandos egzaminų rezultatai

2021  METŲ BRANDOS ABITURIENTŲ SKAIČIUS GIMNAZIJOSE, EGZAMINŲ CENTRAI

Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 16 d. įsakymas „Dėl įgaliojimų suteikimo švietimo skyriaus vedėjui 2020-2021 m.m. brandos egzaminams, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimui organizuoti ir vykdymui koordinuoti“ Nr. A1-944E

Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. ISAK-2391 „Dėl brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2020–2021 mokslo metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraštis

2020–2021 mokslo metų lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščiai

BE rezultatų aptarimas ir priemonės jiems gerinti

Dėl bazinės mokyklos skyrimo 2020-2021 m.m. brandos egzaminams organizuoti ir vykdyti

Dėl specialistų skyrimo 2020-2021 m.m. brandos egzaminų užduotims priimti

Dėl 2021 mokamųjų dalykų brandos egzaminų centrų skyrimo

Dėl 2020–2021 m. m. menų ir technologijų mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimo komisijų, vertinimo komisijų darbo, vertinamų darbų saugojimo vietų skyrimo

Dėl 2021 metų lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinio brandos egzamino kandidatų darbų vertinimo komisijų, vertinimo komisijų darbo, vertinamų darbų ir protokolų saugojimo vietų skyrimo

2021 metų valstybinių brandos egzaminų vykdymo grupių sudėtis

Nacionalinio švietimo agentūros 2021 m. birželio 4 d. direktoriaus įsakymas VK-300 "Dėl Nacionalinio švietimo agentūros direktoriaus 2021 kovo 18 d. įsakymo Nr. VK-152 "Dėl 2020-2021 m. valstybynių brandos egzaminų vykdymo instukcijų patvirtinimo" pakeitimo"

Dėl 2021 metų pakartotinės sesijos lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinio brandos egzamino vertinimo komisijos sudėties

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas