Neformalus suaugusiųjų švietimas sudaro sąlygas asmeniui  visą gyvenimą ugdyti savo asmenybę, įgyti žinių ir gebėjimų, tenkinti pažinimo poreikius, tobulinti turimą kvalifikaciją, įgyti naujų kvalifikacijų, kurti prasmingą laisvalaikį, būti aktyviu visuomenės nariu.

Neformalus suaugusiųjų švietimas teikiamas asmeniui nuo 18 metų.

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjas – (biblioteka, muziejus, trečiojo amžiaus universitetas ir kita įstaiga, įmonė, organizacija, taip pat valstybės narės juridinis asmuo ar kita organizacija ar jų padaliniai, įsteigti Lietuvos Respublikoje, kuriems švietimas nėra pagrindinė veikla), teisės aktų nustatyta tvarka turintys teisę vykdyti neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymąsi.

 

Kretingos rajone neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymąsi organizuoja Kretingos rajono švietimo centras. 

Daugiau informacijos rasite čia: 

 

 

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas