Spausdinti
Peržiūros: 1022

Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija.

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016-2023 metų plėtros programa.

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas.

Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymas..

Mokymosi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas finansavimo metodika.

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos aprašas.

Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Dėl Kretingos rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2020-2022 metų veiksmų plano patvirtinimo ir jo įgyvendinimo įgyvendinimo koordinatoriaus paskyrimo.