Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. priešmokyklinis ugdymas yra privalomas visiems vaikams, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 6 m. ir organizuojamas švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinta tvarka.

2020-2021 m.m. pagal priešmokyklinio ugdymo programą rajone ugdosi 353 vaikai, veikia 25 priešmokyklinio ugdymo grupės. Priešmokyklinis ugdymas teikiamas 13 Mokyklų ir 4 Mokyklų skyriuose:

  Ikimokyklinio ugdymo įstaigose – 3 (Kretingos miesto lopšeliuose-darželiuose: „Ąžuoliukas“, „Pasaka“,  „Žilvitis“; 

  Bendrojo lavinimo mokyklose – 10:

–   Mokykloje-darželyje – 1 (Kretingos mokykla-darželis „Žibutė“);

–   Pradinėje mokykloje – 1 (Kretingos rajono Kurmaičių pradinė mokykla);

–Pagrindinėse mokykloje – 2 (Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla ir Kretingos rajono Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinė mokykla);

–Mokyklose-daugiafunkciuose centruose – 4 (Kretingos rajono Grūšlaukės, Baublių, Kartenos, Jokūbavo A. Stulginskio daugiafunkciai centrai);

–Gimnazijoje – 1 (Darbėnų gimnazija);

–Progimnazijoje – 1 (Simono Daukanto progimnazija);

Mokyklų skyriuose – 4 (Kretingos lopšelio-darželio „Pasaka“ ikimokyklinio ugdymo skyriuje  „Eglutė“, Kretingos rajono Vydmantų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje „Pasagėlė“, Kretingos rajono Salantų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje „Rasa“, Kretingos Simono Daukanto progimnazijos Rūdaičių skyriuje).

2020-2021 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo grupių organizavimo modeliai ir grupių skaičius savivaldybės mokyklose nustatyti Administracijos direktoriaus įsakymu

Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal vienerių metų Bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą, kurią patvirtino LR Švietimo ir mokslo ministras 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr.V-779.

Centralizuotas priėmimas į ugdymo įstaigų ikimokyklines ir priešmokyklines ugdymo grupes rajone  vykdomas vadovaujantis Vaikų priėmimo į Kretingos rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu (Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T2-280 redakcija)

Vaikų priėmimo į Kretingos rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo (2016 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T2-280 redakcija) pakeitimu (2019 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. T2-336)

Jeigu priešmokyklinio ugdymo grupės vaikas gyvena kaime ar miestelyje toliau kaip 3 kilometrai nuo artimiausios ugdymo įstaigos, jis yra vežamas į ugdymo įstaigą ir atgal Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

Atlyginimas už vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Kretingos rajono savivaldybės mokyklose nustatomas Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimu (2016 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-137 redakcija) ir galiojančiais pakeitimais (2016 m. gruodžio 22 d. Nr. T2-3322019 m. birželio 27 d. Nr. T2-192, 2019 m. rugsėjo 26 d. Nr. T2-265)

Daugiau naudingos informacijos apie priešmokyklinį ugdymą rasite čia.

 

 

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas