Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. priešmokyklinis ugdymas yra privalomas visiems vaikams, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 6 m. ir organizuojamas švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinta tvarka.

2018-2019 m.m. pagal priešmokyklinio ugdymo programą rajone ugdosi 401 vaikas, veikia 27 priešmokyklinio ugdymo grupės. Priešmokyklinis ugdymas teikiamas 17 Mokyklų ir 2 Mokyklų skyriuose:

Ikimokyklinio ugdymo įstaigose – 6 (Kretingos miesto lopšeliai-darželiai: „Ąžuoliukas“, „Pasaka“, „Žilvitis“, Kretingos rajono lopšeliai-darželiai: „Eglutė“, Vydmantų „Pasagėlė“, Salantų „Rasa“);

Bendrojo lavinimo mokyklose – 11: 

Mokykloje-darželyje – 1 (Kretingos mokykla-darželis „Žibutė“);

Pradinėse mokyklose – 2 (Kretingos rajono Kurmaičių pradinė mokykla ir Rūdaičių mokykla);

Progimnazijoje – 1 (Kretingos Simono Daukanto progimnazija);

Pagrindinėse mokykloje – 2 (Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla ir Kretingos rajono Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinė mokykla);

Mokyklose-daugiafunkciuose centruose – 4 (Kretingos rajono Grūšlaukės, Baublių, Kartenos, Jokūbavo A. Stulginskio daugiafunkciai centrai ir Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro Kalniškių pradinio ugdymo skyrius);

Gimnazijoje – 1 (Darbėnų gimnazija ir Darbėnų gimnazijos Piliakalnio pagrindinio ugdymo skyrius).

2018-2019 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo grupių organizavimo modeliai ir grupių skaičius savivaldybės mokyklose nustatyti Administracijos direktoriaus įsakymu

Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal vienerių metų Bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą, kurią patvirtino LR Švietimo ir mokslo ministras 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr.V-779.

Priėmimo į ugdymo įstaigų ikimokyklines ir priešmokyklines ugdymo grupes rajone  vykdomas centralizuotai. Priėmimo tvarka. 

Jeigu priešmokyklinio ugdymo grupės vaikas gyvena kaime ar miestelyje toliau kaip 3 kilometrai nuo artimiausios ugdymo įstaigos, jis yra vežamas į ugdymo įstaigą ir atgal Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

Mokesčiai (už vaiko maitinimą, ugdymo priemones ir kt.) ir mokėjimo tvarka priešmokyklinio ugdymo grupėse nustatyta Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

Daugiau naudingos informacijos apie priešmokyklinį ugdymą rasite čia.

 

 

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas