Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, įgyvendindamas 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.2-ESFA-V-729 priemonę „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas“, vykdo projektą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-01-0001. Projekto partneris – savivaldybė. Projekto veiklos padeda kurti ir palaikyti tolygų neformaliojo švietimo paslaugų tinklą šalies savivaldybėse, didina paslaugų prieinamumą ir įvairovę, sudaro vienodas galimybes ir palankias sąlygas atskleisti individualius vaikų gebėjimus bei įgyvendinti specialiuosius ugdymosi poreikius. Neformaliojo vaikų švietimo krepšelis finansuojamas iš projekto lėšų (projektas pasibaigęs).

Neformaliojo vaikų švietimo įgyvendinimo savivaldybėse rekomendacijos

Švietimo ir mokslo institucijų registras (ŠMIR)

Neformaliojo švietimo programų registras (NŠPR / KTPRR)

Mokinių registras (MR)

NŠPR / KTPRR vykdymo laiko įvedimo instrukcija (veiklų tvarkaraštis)

Neformaliojo vaikų švietimo teikimo sutarties pildymo instrukcija

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas