Spausdinti
Peržiūros: 271

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, įgyvendindamas 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.2-ESFA-V-729 priemonę „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas“, vykdo projektą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-01-0001. Projekto partneris – savivaldybė. Projekto veiklos padeda kurti ir palaikyti tolygų neformaliojo švietimo paslaugų tinklą šalies savivaldybėse, didina paslaugų prieinamumą ir įvairovę, sudaro vienodas galimybes ir palankias sąlygas atskleisti individualius vaikų gebėjimus bei įgyvendinti specialiuosius ugdymosi poreikius. Neformaliojo vaikų švietimo krepšelis finansuojamas iš projekto lėšų.

Neformaliojo vaikų švietimo įgyvendinimo savivaldybėse rekomendacijos

Švietimo ir mokslo institucijų registras (ŠMIR)

Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registras (KTPRR)

Mokinių registras (MR)

Švietimo valdymo informacinė sistema (ŠVIS)

Atmintinė neformaliojo vaikų švietimo teikėjams

Atmintinė dėl asmens duomenų

KTPRR vykdymo laiko įvedimo instrukcija (veiklų tvarkaraštis)

Neformaliojo vaikų švietimo teikimo sutartis

Neformaliojo vaikų švietimo teikimo sutarties pildymo instrukcija

Neformaliojo vaikų švietimo programos lankomumo žurnalo pavyzdys